Mit kínálunk?

 • Személyvédelmi szolgáltatásunkkal garantáljuk szerettei és önmaga biztonságát
 • Védjük értékeit, jelentősen lecsökkentjük vagyonvédelmi kockázatait
 • Biztosítjuk a szervezet GDPR rendeletnek való megfelelését és vállaljuk az adatvédelmi tisztviselő szerepkör betöltését

Adatvédelmi tisztviselő

A 2018 májusától bevezetésre került GDPR, vagyis az egységes európai uniós adatvédelmi rendelet értelmében egyes cégeknek kötelező, másoknak ajánlott adatvédelmi tisztviselőt kinevezni.

Cégünk megbízási jogviszony keretében vállalja adatvédelmi tisztviselői pozíció betöltését.

Mi a jogi és az információbiztonsági szakterületre egyaránt kiterjedő, komplex szolgáltatást nyújtunk az Ön szervezete számára a személyes adatok védelme területén.

Ajánlatot kérek »

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:

 • adatvédelmi kérdésekben tájékoztatást és szakmai tanácsot nyújt az adatkezelő és az adatkezelésben érintett munkavállalók részére
 • figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat az adatvédelem területén
 • ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek, illetve az adatkezelő belső szabályzatainak való megfelelést
 • oktatásokkal, képzésekkel segíti az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését
 • szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, és nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését
 • az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartóként szolgál a felügyeleti hatóság felé, konzultációt folytat vele


Mikor kötelező adatvédelmi tisztviselőt kinevezni?

 • ha az adatkezelést közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó szerv végzi, például: államigazgatási szervek, önkormányzatok, oktatási intézmények, közműszolgáltatók
 • ha a szervezet fő tevékenységei során olyan adatkezelési műveleteket végez, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelésével járnak, például: távközlési szolgáltatások nyújtása, adatvezérelt marketingtevékenységek, profilalkotás, hűségprogramok működtetése, mobilalkalmazáson keresztüli megfigyelés, bankok, biztosítók adatkezelése, őrző-védő tevékenységet végzése
 • ha az adatkezelő fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak, illetve büntetőjogi felelősségre, bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban, például: kórházak, magán egészségügyi intézmények

A fenti kötelező eseteken kívül azonban bármely szervezet kijelölhet adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges.

A megbízott (külsős) adatvédelmi tisztviselő előnyei a szervezeten belüli személlyel szemben

Egy szervezeten belüli személy adatvédelmi tisztviselőnek történő kijelölése esetén ügyelni kell, hogy ne merülhessen fel az összeférhetetlenség, tehát az illető ne tölthessen be olyan pozíciót a szervezeten belül, melynek keretében ő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait vagy eszközeit. Azonban a külsős, megbízott adatvédelmi tisztviselő választása esetén ilyen problémák és – mivel nincs közvetlen alá-fölérendeltségi pozícióban az adatkezelővel – a függetlenségével szembeni aggályok sem merülhetnek fel.

Egy szervezeten belül sokszor nem lehet olyan személyt találni, aki a megfelelő jogi és információbiztonsági szaktudással rendelkezne adatvédelmi tisztviselő pozíció betöltéséhez, illetve kompetenciával a belső képzések megtartásához; és a mai munkaerőhiánnyal küzdő gazdasági környezetben a munkaerőpiacon sem egyszerű alkalmas személyt találni erre.

Ha úgy érzi, segítségére tudnánk lenni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje ajánlatunkat!

Ajánlatot kérek »